Bent u hier voor het eerst? Nu registreren!
Wachtwoord vergeten?

WEICON 10564050 Structuurlijm, Easy-Mix RK-7200 acrylaat, transparant, 50 g

Artikel-nr.: WEICON 10564050

 €

31,28

In lijst overnemen
Artikel dat met succes aan de lijst is toegevoegd

Productbeschrijving

WEICON Easy-Mix RK-7200

WEICON Easy-Mix RK-7200 is een zeer sterke, snelhardende, oplosmiddelvrije structuurlijm op basis van MMA (methylmethacrylaat) met zeer goede hechting op de meest uiteenlopende materialen.

Door de transparante uitharding is deze lijm bijzonder geschikt voor het verlijmen van bijv. kunststof en glas. Ook is WEICON Easy-Mix RK-7200 geschikt voor structurele verlijmingen waarbij een gekleurde lijmvoeg de optische totaalindruk van het object zou verstoren.
Daardoor kunnen transparante kunststoffen, zoals plexiglas en andere materialen, schoon en aantrekkelijk hoogvast met elkaar en onderling worden verlijmd.
 • GHS02GHS07GHS05GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H225Licht ontvlambare vloeistof en damp.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P304NA INADEMING:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
...weiterlesen

Technische gegevens
Technische gegevens

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Structuurlijm
  • Uitvoering
  • Tweelingspuit
  • Goedkeuring
  • Acrylat
  • Temperatuur, max.
  • -40 ... +120 °C
  • Kleur
  • transparant
  • Model
  • Easy-Mix RK-7200
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H225, H315, H317, H319, H335, H412
  • P-sets
  • P210, P261, P264, P273, P280, P302, P304, P312
  • UN-nr.
  • UN 1133
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1133
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • WEICON
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 10564050
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.081 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4024596033453
Gegevensbladen

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Structuurlijm
  • Uitvoering
  • Tweelingspuit
  • Goedkeuring
  • Acrylat
  • Temperatuur, max.
  • -40 ... +120 °C
  • Kleur
  • transparant
  • Model
  • Easy-Mix RK-7200
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H225, H315, H317, H319, H335, H412
  • P-sets
  • P210, P261, P264, P273, P280, P302, P304, P312
  • UN-nr.
  • UN 1133
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1133
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • WEICON
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 10564050
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.081 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4024596033453