Bent u hier voor het eerst? Nu registreren!
Wachtwoord vergeten?

STANNOL 1V 50ML Soldeerwater nr. 1 V, 50 ml

Artikel-nr.: STANNOL 1V 50ML

 €

5,16

In lijst overnemen
Artikel dat met succes aan de lijst is toegevoegd

Productbeschrijving

STANNOL 1V 50ML

Het halogeenhoudende soldeerwater nr. 1V is een goed geactiveerd anorganisch vloeimiddel. Het vloeimiddel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het solderen van staal/ijzer.

Voordelen:

 • Solderen van staal/ijzer
 • Goede activering
 • Goede reiniging vereist
 • In water oplosbare residuen


Toepassingsgebieden:

Bij gemakkelijk soldeerbare oppervlakken wordt het vloeimiddel soldeerwater nr. 1V dun aangebracht. Als het oppervlak moeilijk te solderen is, kan door mechanisch opruwen een betere soldeerbaarheid worden bereikt. In ieder geval moeten de resten goed met water worden verwijderd. Betere reinigingsresultaten met warm water.
 • GHS06GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H314Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P260Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P301NA INSLIKKEN:

  P303BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
...weiterlesen

Technische gegevens
Technische gegevens

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Lötwasser
  • Uitvoering
  • fles
  • Model
  • Nr. 1V
  • Opbouw
  • halogenhaltig
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H314, H335, H411
  • P-sets
  • P102, P260, P271, P273, P280, P301, P303, P305
  • UN-nr.
  • UN 1840
  • Klasse
  • 8
  • Classificeringscode
  • C1
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • STANNOL
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.067 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4006062140339
Gegevensbladen

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Lötwasser
  • Uitvoering
  • fles
  • Model
  • Nr. 1V
  • Opbouw
  • halogenhaltig
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 50 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H314, H335, H411
  • P-sets
  • P102, P260, P271, P273, P280, P301, P303, P305
  • UN-nr.
  • UN 1840
  • Klasse
  • 8
  • Classificeringscode
  • C1
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • STANNOL
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.067 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4006062140339