Bent u hier voor het eerst? Nu registreren!
Wachtwoord vergeten?

LW FE 242200561 Soldeervloeistof, (hobby) 250 ml

Artikel-nr.: LW FE 242200561

 €

4,37

In lijst overnemen
Artikel dat met succes aan de lijst is toegevoegd

Productbeschrijving

LW FE 242200561

Vloeimiddel voor algemeen soldeerwerk op alle metalen oppervlakken met uitzondering van aluminium en roestvrij staal.

Type volgens EN ISO 9454-1:2016
 • GHS06GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H314Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P103Alvorens te gebruiken

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P338Contactlenzen verwijderen

  P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  P353Huid met water afspoelen/afdouchen.

  P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
...weiterlesen

Technische gegevens
Technische gegevens

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Lötwasser
  • Uitvoering
  • fles
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 250 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H314, H335, H411
  • P-sets
  • P102, P103, P305, P361, P353, P305, P351, P338
  • UN-nr.
  • UN 1840
  • Klasse
  • 8
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • FELDER LÖTTECHNIK
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 242200561
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.304 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 9900002201997
Gegevensbladen

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Lötwasser
  • Uitvoering
  • fles
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 250 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H314, H335, H411
  • P-sets
  • P102, P103, P305, P361, P353, P305, P351, P338
  • UN-nr.
  • UN 1840
  • Klasse
  • 8
  • Inhoud
  • 50
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • nee
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1840
  • Klasse (IATA)
  • 8
  • Packaging (cargo)
  • III
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • FELDER LÖTTECHNIK
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 242200561
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.304 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 9900002201997