Bent u hier voor het eerst? Nu registreren!
Wachtwoord vergeten?

WEICON 27000400 Los-spray Anti-Seize, 400 ml

Artikel-nr.: WEICON 27000400

 €

17,52

In lijst overnemen
Artikel dat met succes aan de lijst is toegevoegd

Productbeschrijving

WEICON 27000400

WEICON Anti-Seize is bestand tegen hoge temperaturen en heeft een buitengewoon goede scheidingswerking. Anti-Seize beschermt tegen corrosie, vastvreten en slijtage, stick slip-verschijningen, oxidatie en frictiecorrossie en elektrolytische reacties ("koudlassen").

Anti-Seize wordt als beschermings-, scheidings- en smeermiddel voor zwaar belaste onderdelen gebruikt. Optimaal op elkaar afgestemde percentages vaste stoffen en geselecteerde additieven maken een breed scala aan toepassingen mogelijk.
 • GHS02GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H222Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  P313Een arts raadplegen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.
...weiterlesen

Technische gegevens
Technische gegevens

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Trennspray
  • Uitvoering
  • Spray
  • Model
  • Anti-Seize
  • Kleur
  • antraciet
 • Overige
  • Specificaties
  • Korrosionsschutz
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H222, H229, H315, H319, H411
  • P-sets
  • P210, P211, P251, P264, P273, P280, P305, P313
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • ja
  • Verpakkingsgroep
  • geen
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • geen
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • WEICON
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 27000400
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.39 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4024596000912
Gegevensbladen
Gegevensblad/gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

 • Algemeen
  • Type
  • Trennspray
  • Uitvoering
  • Spray
  • Model
  • Anti-Seize
  • Kleur
  • antraciet
 • Overige
  • Specificaties
  • Korrosionsschutz
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Gevaar
  • H-sets
  • H222, H229, H315, H319, H411
  • P-sets
  • P210, P211, P251, P264, P273, P280, P305, P313
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • ja
  • Verpakkingsgroep
  • geen
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • geen
 • Fabrieksgegevens
  • Fabrikant
  • WEICON
  • Artikelnummer van de fabrikant
  • 27000400
  • Verpakkingsgewicht
  • 0.39 kg
  • RoHS
  • conform
  • EAN / GTIN
  • 4024596000912