0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


WD 40 UNI 400 :: WD 40 universeel middel, 400ml


WD 40 UNI 400

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Universal oil
 • Overige
  • Specificaties
  • silkonfrei
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H226, H304, H336
  • P-sets
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
WD-40 is silicoon-, hars- en PTFE-vrij. Het dringt door in roestlagen, maakt vastzittende en vastgevreten voertuig- en machinedelen los. Verwijdert hardnekkig vuil, verdringt vochtigheid van elektrische contacten en verhindert lekstromen . Daarnaast laat WD-40 een dunne beschermende laag achter, die vorming van vochtigheid en roest op metaaldelen verhindert.

Met de 5-voudige werkende formule:

1. Reinigt en beschermt
Lost hardnekkige vuil-, olie-, vet- en lijmresten op en laat ze makkelijk verwijderen. Laat een verzorgende beschermingslaag achter.

2. voorkomt piepen
Voor optimale loop van bewegende delen, voorkomt en behandelt piepen en schuren. Zonder siliconen, dus geen verkleving.

3. Maakt verroeste delen en vastzittende mechaniek los
Dringt door in roestlagen, maakt snel vastzittende metaaldelen, bouten en moeren los.

4. Beschermd tegen corrosie
Laat een dunne beschermende laag achter, die vorming van vochtigheid en roest op metaaldelen verhindert.

5. verdringt vochtigheid
Houdt elektrische en elektronische mechanismen vrij
 • GHS02GHS06GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H226Ontvlambare vloeistof en damp.

  H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P405Achter slot bewaren.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : WD COMPANY
Artikelnummer van de fabrikant : 49004
Verpakkingsgewicht : 0.426 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Universal oil
 • Overige
  • Specificaties
  • silkonfrei
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H226, H304, H336
  • P-sets
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None