0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


WD 40 SPEC 400 :: WD-40 specialistische krachtige roestverwijderaar, 400ml

20%
BESPAREN
Artikel-nr.: WD 40 SPEC 400
 €8,80
 €7,07
WD 40 SPEC 400

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Rust remover
  • Model
  • Specialist
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Elektrische gegevens
  • Goedkeuring
  • NSF H2
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H225, H304, H315, H336, H411
  • P-sets
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2.1
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None
Met de krachtige roestverwijderaar hebben vastzittende moeren of delen geen kans. Alles lost snel op en is dankzij de sterk waterafstotende werking van de krachtige roestverwijderaar beschermd tegen verdere corrosie.

Voordelen:
 • snelle impregnatie van verroeste en gecorrodeerde delen
 • maakt vastgevreten verbindingen los
 • geschikt voor metalen, legeringen, rubber, kunststoffen
 • werkt tussen -20° C en +90° C


NSF H2 geregistreerd # 145375

Ideaal voor bijvoorbeeld::
 • Moeren
 • Sloten
 • Ketting
 • Lager
 • Gereedschap
 • en nog veel meer


Deze kan op metaal, legeringen, rubber, plastic en de meeste lakken gebruikt worden en kan tegen temperaturen tussen -20°C en +90°C.

 • doordringt snel in verroeste en gecorrodeerde delen
 • maakt vastgevreten verbindingen los
 • voor metalen, legeringen, rubber und kunststoffen
 • GHS02GHS06GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H225Licht ontvlambare vloeistof en damp.

  H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H411Giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P101Bij het inwinnen van medisch advies

  P210Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. ? Niet roken.

  P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P405Achter slot bewaren.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : WD COMPANY
Artikelnummer van de fabrikant : 49348
Verpakkingsgewicht : 0.414 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Rust remover
  • Model
  • Specialist
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 400 ml
 • Elektrische gegevens
  • Goedkeuring
  • NSF H2
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H225, H304, H315, H336, H411
  • P-sets
  • P101, P210, P211, P312, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1950
  • Klasse
  • 2.1
  • Classificeringscode
  • 5F
  • Inhoud
  • 400
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • Yes
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1950
  • Klasse (IATA)
  • 2.1
  • Packaging (cargo)
  • None