0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


MARKERPEN WS :: markeerpen, wit

Artikel-nr.: MARKERPEN WS
Kleur:

 €4,06

MARKERPEN WEISS 5412386002717

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Marking paint
  • Model
  • Markerpen
  • Kleur
  • White
 • Overige
  • Specificaties
  • Pin
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 9 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H226, H312, H332, H315
  • P-sets
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-nr.
  • UN 1263
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1263
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • None
hoogwaardige markeerstift voor industrie en reclame.


hoogste dekkracht

snelle droging

goede hechting.

universeel inzetbaar op metalen, hout, beton, glas, kunststof enz. Ideaal ook bij vochtige of donkere oppervlakken.
 • GHS02GHS06GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H226Ontvlambare vloeistof en damp.

  H312Schadelijk bij contact met de huid.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H332Schadelijk bij inademing.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P352Met veel water en zeep wassen.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : CRC-KONTAKTCHEMIE
Artikelnummer van de fabrikant : 036 05
Verpakkingsgewicht : 0.019 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Marking paint
  • Model
  • Markerpen
  • Kleur
  • White
 • Overige
  • Specificaties
  • Pin
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 9 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H226, H312, H332, H315
  • P-sets
  • P102, P261, P271, P302, P352, P312, P501
  • UN-nr.
  • UN 1263
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1263
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • None