0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


WEICON 10604025 :: Oplossingsmiddel, vloeibaar, 250 ml


Weicon F 1000

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Release agent
  • Model
  • For moulds
  • Opbouw
  • Fluid
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 250 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H226, H304, H315, H332, H336, H410
  • P-sets
  • P102, P304, P340, P233, P253, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1993
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Inhoud
  • 250
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1993
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • III
1060 Oplossingsmiddel vloeibaar F 1000 is een vloeibaar oplossingsmiddel op wasbasis voor epoxyharsen en poly-urethaan.

Bijzonder geschikt voor oplosprocessen van gladde niet zuigende oppervlakten.
 • GHS02GHS06GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H226Ontvlambare vloeistof en damp.

  H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H332Schadelijk bij inademing.

  H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H410Zeer giftig voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P233In goed gesloten verpakking bewaren.

  P304NA INADEMING:

  P340Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

  P405Achter slot bewaren.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : WEICON
Artikelnummer van de fabrikant : 10604025
Verpakkingsgewicht : 0.228 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Release agent
  • Model
  • For moulds
  • Opbouw
  • Fluid
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 250 ml
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H226, H304, H315, H332, H336, H410
  • P-sets
  • P102, P304, P340, P233, P253, P405, P501
  • UN-nr.
  • UN 1993
  • Klasse
  • 3
  • Classificeringscode
  • F1
  • Inhoud
  • 250
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 1993
  • Klasse (IATA)
  • 3
  • Packaging (cargo)
  • III
Gegevensblad/gebruiksaanwijzing