0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60
Actuele catalogus 06.1|2014<br />
<span style=font-weight: normal;font-size: 10px;padding-left:20px>(bij deze bestelling meesturen)</span>reichelt Magazin
Veilig en milieubewust inkopen

Wij hechten grote waarde aan de veiligheid van uw gegevens.

Wereldwijde
verzending

meer ►

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


Reichelt Verklaring van gegevensbescherming
Versie: 7 juli 2016

1. Wat zijn persoonsgebonden gegevens
2. Overdracht persoonsgebonden gegevens aan derden en gebruik
3. Hoe worden uw gegevens bij reichelt beschermd?
4. Registratie en gebruik van persoonsgebonden gegevens
5. Opslag van de tekst van de overeenkomst
6. Newsletter en informatie
7. Cookies
8. Informatie, vragen en mededelingen Contact1. Wat zijn persoonsgebonden gegevens


Persoonsgebonden gegevens bevatten informatie die is of kan worden toegewezen aan een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of e-mailadres.

2. Overdracht persoonsgebonden gegevens aan derden en gebruik

2.1. Afhandeling van de opdracht

Overdracht aan derden van persoonsgebonden gegevens voor reclamedoeleinden vindt niet plaats.
Uitgezonderd zijn servicepartners die deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van uw bestelling. Hieronder vallen transportbedrijven, onze partners voor financiële dienstverlening voor de verschillende betaalmethoden, leveranciers bij garantie-aanspraken, en eventueel verzenders van reclame-artikelen voor onze eigen gedrukte reclame (bijv. catalogi).

2.2. Kredietwaardigheidscontrole en scoring

Voor zover we met vooruitbetaling werken (bijv. koop tegen incasso), betrekken we voor het garanderen van onze juridische belangen informatie uit uw bekende betalingsgedrag en kredietinformatie op basis van rekenkundig-statistische procedures, gebruikmakend van adresgegevens (scoring) van Infoscore Consumer Data GmbH , Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en Schufa, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Hiertoe dragen we de voor de kredietwaardigheidscontrole benodigde persoonsgebonden gegevens over.

2.3. Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole bij keuze van de betaalmethode Billpay

Als u kiest voor een van de betalingsopties van onze partner Billpay GmbH https://www.billpay.de/endkunden/, vragen wij tijdens de bestelprocedure om overdracht van de voor de afhandeling van de betaling en voor identiteits- en kredietwaardigheidscontrole benodigde gegevens aan Billpay toe te staan. Als u deze toestemming geeft, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en, bij aankoop per incasso, het opgegeven rekeningnummer) evenals de gegevens in verband met uw bestelling aan Billpay overgedragen.
Ten behoeve van de eigen identiteits- en kredietwaardigheidscontrole draagt Billpay of een door Billpay hiertoe opdracht gegeven partnerbedrijf de gegevens over aan een instelling voor kredietwaardigheidscontrole en ontvangt hiervan informatie en eventueel kredietwaardigheidsinformatie op basis van rekenkundig-statistische procedures, waarin bij de berekening onder meer adresgegevens worden gebruikt. Gedetailleerde informatie hierover en over de gebruikte instellingen zijn te vinden in de bepalingen voor databescherming https://www.billpay.de/allgemein/datenschutz/ van Billpay GmbH.
Verder zet Billpay ter bescherming tegen en voorkomen van bedrog eventueel hulpmiddelen van derden in. Met deze hulpmiddelen verkregen gegevens worden eventueel bij derden versleuteld opgeslagen, zodat ze alleen door Billpay kunnen worden gelezen. Alleen als u een betaalmethode van onze samenwerkingspartner Billpay kiest, worden deze gegevens gebruikt, anders vervallen de gegevens automatisch na 30 minuten.

2.4. Navolging van de wet op de telemedia en de wet op de gegevensbescherming. Overdracht van gegevens aan dienstverlenende partners vindt plaats conform de bepalingen in de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetzs (BDSG)) en de Duitse wet op de telemedia (Telemediengesetz (TMG)). De omvang van de overdracht is beperkt tot het noodzakelijke minimum


3. Hoe worden uw gegevens bij reichelt beschermd?

We beschermen door een reeks technische en organisatorische maatregelen zowel onze website als ook de intern opgeslagen gegevens tegen verlies, vernietiging, onrechtmatige toegang, veranderingen of openbaarmaking door personen die daartoe niet gerechtigd zijn.
Invoer en overdracht van persoonsgebonden gegevens tijdens de bestelprocedure vindt versleutelt plaats met het SSL-procedé (Secure Socket Layer) in het hoogste op dat moment beschikbare versleutelingsniveau.

Wat is SSL?

 • Een met SSL versleutelde website draagt persoonlijke gegevens versleuteld over aan de server, zodat het voor derden onmogelijk is om deze te onderscheppen of te lezen.

 • Door dit certificaat wordt onze identiteit geverifieerd.

 • U kunt afhankelijk van uw browser in de groene adresbalk en/of het hangslot evenals het weergegeven internetadres https://secure.reichelt.de zien dat sprake is van een beveiligde internetverbinding. Door op het slot of in de adresbalk te klikken, kunt u onze online-identiteit bekijken.

Wat biedt SSL u?

 • Door de versleuteling van de overdracht kunt u er van uitgaan dat uw ingevoerde gegevens alleen door ons kunnen worden gelezen.

 • U kunt aan de groene adresbalk zien dat u met onze server verbonden bent en dat het niet gaat om de site van een vreemde aanbieder.

 • De veiligheid van uw gegevens is heel belangrijk voor ons. Daarom gebruiken we een certificaat van VeriSign met de hoogste versleuteling en het hoogste vertrouwensniveau.

 • Door op het slot te klikken, verschijnt de identificatie van de website.4. Registratie en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit bij reichelt, omdat we weten dat voor u de zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens heel belangrijk is. We houden ons daarom bij de registratie, verwerking en gebruik aan de wettelijke bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en de wet op de telemedia.
U kunt in principe onze webshop bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, dienen op de eerste plaats voor een probleemloze afhandeling van de bestelling, de bezorging en de betaling, evenals eventueel voor de afhandeling van retouren en bij garantiegevallen. Verder gebruiken we uw gegevens voor klantenbeheer, om u te informeren over bestellingen, producten, dienstverleningen en aanbiedingen van reichelt.
U hebt als klant het recht om op elk tijdstip bezwaar te maken tegen het gebruik van uw adresgegevens voor reclamedoeleinden door ons voor de toekomst, zonder dat hierdoor andere kosten ontstaan dan de overdrachtskosten volgens het basistarief.
Richt dit bezwaar aan:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande
Fax +49 (0) 4422-955211, e-mail: widerruf@reichelt.de


5. Opslag van de tekst van de overeenkomst

We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. De bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk.
Uitzondering hierop zijn bestellingen die met uw myreichelt-registratie aan ons zijn gezonden. myreichelt biedt de volgende functies en u kunt er de volgende bijbehorende gegevens opslaan:
- klantgegevens, betalingsmethode, eventueel bankrekening
- shop-configuratie - voor de gewenste manier van weergeven van de artikelen en van de website als privé of zakelijke klant
- Winkelmandjes
- Weergave van opdrachtgegevens, Track`n`Trace en bestelgeschiedenis

De toegang tot uw klantenaccount bij myreichelt wordt door uw klantnaam en wachtwoord beschermd. We raden u daarom aan om uw toegangsgegevens tot dit onderdeel altijd vertrouwelijk te behandelen, geen toegang te geven aan derden en het browservenster te sluiten als u de verbinding met de webshop sluit, met name als uw computer ook door anderen wordt gebruikt.

6. Newsletter en informatie

Als u zich aanmeldt voor onze Newsletter gebruiken we de door u overgedragen gegevens om u de Newsletter toe te sturen. Deze toestemming kunt u op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door u af te melden bij de Newsletter.

7. Cookies


7.1 Gebruikt reichelt cookies?

Op onze website gebruiken we cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer van de vaste schijf gewist (zogenaamde sessie-cookies).
Andere cookies blijven achter op uw computer; deze stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde persistent cookies). Deze cookies dienen voor de anonieme opslag van de shop-configuratie (land, taal, privé/zakelijke klant, aantal artikelen per pagina en het winkelmandje) en ze geven u bij volgende bestellingen de invoer van de laatste instellingen door.

7.2 Anonieme cookies van partners voor online-reclame

Daarnaast gebruiken we voor de evaluatie van online-reclame cookies van derden. Deze cookies dienen uitsluitend voor statistische doelen of voor de optimalisatie van de reclame-weergave aan de hand van uw surfgedrag (bijv. in het kader van retargeting of remarketing) en ze staan geen toegang toe tot persoonlijke gegevens zoals naam, adres of telefoonnummer. Het is onze partnerbedrijven niet toegestaan om via onze website persoonsgebonden gegevens op te halen, te verwerken of te gebruiken via cookies. Registratie en opslag van gegevens voor optimalisatie van de reclame kunt u altijd voorkomen door de cookies tijdens het bezoek aan onze site uit te schakelen en reeds geplaatste cookies volledig te wissen. Over de functionaliteit van de partner-cookies en de opties voor opt-out vindt u informatie op de volgende sites:

Affilinet GmbH: http://www.affili.net/de/Datenschutz.aspx
Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/
Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Nexeps: https://www.nexeps.com - Opt.out: http://r.nexeps.com/check.php?cid=211
Zanox: http://www.zanox.com/de/ueber-zanox/datenschutz/
Channelpilot GmbH: https://www.channelpilot.de/datenschutz
Microsoft Corp. (Bing Ads): http://www.microsoft.com/privacystatement/de-de/bing/default.aspx
Google Inc. (Google Conversion Tracking): http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
U kunt cookies voor conversion tracking ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com" geblokkeerd worden.
Google Inc. (Google Remarketing): https://www.google.com/settings/ads
DemoUp GmbH: https://www.demoup.com/de/privacy

De werkwijze is afhankelijk van de gebruikte browser. Wilt u helemaal geen cookies toelaten, dan raden we aan om het plaatsen van cookies door uw browserinstelling of door het downloaden van een betreffende browser-addon te voorkomen.
Houd er rekening mee dat cookies voor bepaalde functies van onze webshop nodig zijn (bijvoorbeeld het winkelmandje, myreichelt account) en dat uitschakelen de mogelijkheden kan beperken.

7.3 Opmerkingen over gegevensbescherming voor website-analyses

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren, te optimaliseren en voor u interessanter vorm te geven, gebruiken we zogenaamde tracking-technologieën Daarmee ontvangen we geen persoonsgebonden gegevens van onze gebruikers, maar uitsluitend statistische gegevens over het gebruik van onze webshop. Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), Browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, activering van Javascript, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurendiepte, Referrer URL, IP-adres (wordt uitsluitend geanonimiseerd verkregen en direct na uw gebruik weer gewist), tijdstip van toegang, clicks, bestelwaarden, winkelmandje en geanonimiseerde formulierinhoud (bijvoorbeeld of een telefoonnummer is opgegeven of niet). Rechtstreekse koppeling aan personen is altijd uitgesloten.
Hiervoor gebruiken we de diensten van Webtrekk. GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlijn (www.webtrekk.de). Webtrekk GmbH is op het gebied van gegevensbescherming, voor de door reichelt gebruikte Web Controlling Software, door TÜV Saarland gecertificeerd.
Registratie en opslag van gegevens door Webtrekk kan op elk moment voor de toekomst worden verboden. Open hiertoe de volgende link:
Webtrekk Opt-out.
Door het bevestigen van de link wordt op uw gegevensdrager een zogenaamd opt-out cookie geplaatst. Dit cookie is 5 jaar geldig. Houd er rekening mee dat bij het wissen van alle cookies op uw computer ook dit opt-out cookie wordt gewist, zodat u als u ook verder de geanonimiseerde gegevensregistratie van Webtrekk wilt voorkomen, u opnieuw het opt-out cookie moet plaatsen. Het opt-out cookie wordt per browser en per computer geplaatst.
Als u in de browser geen JavaScript accepteert, kunt u met deze aanroep de tracking voorkomen: Webtrekk Opt-out.
Houd er rekening mee dat ook hier door het wissen van cookies in de browser het opt-out proces opnieuw moet worden gestart.

7.4 Advies voor gegevensbescherming Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geregistreerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Gemeenschap vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om verdere diensten voor de website-eigenaar te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en van internet. Het in het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies door een betreffende instelling van uw browser-software verhinderen.
We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende koppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren.
U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert:
Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html en onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We willen er op wijzen dat deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.
We gebruiken Google Analytics eveneens om gegevens uit AdWords en de Double-Click cookie voor statistische doelen te evalueren. Mocht u dat niet willen, dan kunt u dat met de manager voor reclame-voorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) uitschakelen.

7.5 Social Plugins

Op reichelt.de worden zogenaamde „Social Plugins“ van de diensten Facebook, Google+ en Twitter toegepast. Met deze plugins kan informatie, waartoe mogelijk persoonsgebonden gegevens behoren, aan deze ondernemingen worden gezonden en eventueel door deze worden gebruikt. reichelt elektronik verhindert de onbewuste of ongewenste registratie en overdracht van gegevens door de "2-click-oplossing“. Om een van de plugins te activeren, moet deze eerst met een klik worden geactiveerd. Pas na deze activering wordt ook de registratie en overdracht van informatie aan de betreffende aanbieder geactiveerd. Reichelt Elektronik registreert zelf geen gegevens met de Social Plugins.

Reichelt elektronik heeft geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin registreert en hoe deze door de aanbieder worden gebruikt.
De Facebook-Like-Button zet een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook wordt daardoor geïnformeerd over het bezoek aan een bepaalde site. Als u tevens bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook u als bezoeker aan een bepaalde site identificeren. Welke gegevens hierbij verder worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden op de opmerkingen over gegevensbescherming van Facebook:
https://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084
Mogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer binnen Facebook vindt u onder: http://www.facebook.com/policy.php

De Social Plugin van Google+ zet een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google wordt daardoor geïnformeerd over het bezoek aan een bepaalde website. Als u tegelijkertijd bij Google bent aangemeld, dan kan Google u als bezoeker van de betreffende website identificeren. Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden op de opmerkingen over gegevensbescherming van Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u onder:
https://www.google.com/dashboard/?hl=de

De Social Plugin van Twitter zet een rechtstreekse verbinding op met de diensten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Twitter wordt daardoor geïnformeerd over het bezoek aan een bepaalde website. Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, kunt u vinden op de opmerkingen over gegevensbescherming van Twitter:
https://twitter.com/privacy
Instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u onder:
https://twitter.com/settings/account

8. Informatie, vragen en mededelingen Contact

Volgens de wet op de gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissen van deze gegevens.
Ook kunt u op elk gewenst moment de ons gegeven toestemming voor de registratie en gebruik van gegevens zonder opgaaf van redenen intrekken.
Bij vragen over het registreren, verwerken of gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens, bij informatie, rectificatie, blokkeren of wissen van gegevens dient u contact op te nemen met onze toezichthouder op gegevensbescherming:

Toezichthouder op gegevensbescherming: mevrouw Asbach

per brief:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Elektronikring 1
26452 Sande
of per
e-mail:datenschutz@reichelt.de


Download de Verklaring over databescherming als PDF-bestand