0
  • winkelwagen
  •  €0,00
  • Verzendkosten
  •  €5,60
Actuele catalogus 06.1|2014<br />
<span style=font-weight: normal;font-size: 10px;padding-left:20px>(bij deze bestelling meesturen)</span>reichelt Magazin
Veilig en milieubewust inkopen

Wij hechten grote waarde aan de veiligheid van uw gegevens.

reichelt certificate

Wereldwijde
verzending

meer ►

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming (23.05.2018)

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
2. Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website
3. Cookies
4. Contactopname
5. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten
6. Commentaarfunctie
7. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing
8. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen
9. Gebruik van video's
10. Onlinemarketing
11. Webanalysediensten
12. Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame
13. Hulpmiddelen en diversen
14. Rechten van de betrokkene
15. Duur van de opslag van persoonsgegevens1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, Deutschland, Tel.: +49 (0)4422 955-333, Fax: +49 (0)4422 955-111, E-Mail: info@reichelt.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "Datenschutzbeauftrage, Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande, datenschutz@reichelt.de"

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2. Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:
• Welke website van ons u bezoekt
• Datum en tijd van het bezoek
• Verzonden gegevensvolume in bytes
• Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
• Gebruikte browser
• Gebruikt besturingssysteem
• Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)
De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.
Bij het verwerken van persoonlijke gegevens - met name IP-adressen - vertrouwen wij op partners met zeer hoge beveiligingsstandaarden. Ondersteund door Myra Security GmbH garanderen wij de beschikbaarheid van onze website en beschermen wij onze infrastructuur tegen aanvallen van criminelen, botnets of andere malware. Myra Security GmbH is een gespecialiseerd Duits IT-beveiligingsbedrijf, gevestigd in München, dat deze filtering voor ons uitvoert. Voor uw veiligheid worden alle datastromen gecontroleerd voordat deze toegang krijgen tot onze dienst. Door elke oproep van data te analyseren, kunnen we controleren of uw verzoek een legitiem verzoek is en zo uw gevoelige gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Deze filtering vormt geen beperking op het gebruik van onze website.

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.
De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.
Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4. Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5. Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

6. Commentaarfunctie

Bij gebruik van de commentaarfunctie op deze website worden naast uw opmerking ook de details van het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen en op de website gepubliceerd. Verder wordt ook uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene via een gepubliceerde opmerking de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert door die opmerking te maken. Uw e-mailadres hebben wij nodig om contact met u op te nemen indien een derde de wettigheid van de door u gepubliceerde inhoud betwist. De rechtsgronden voor de opslag van uw gegevens zijn de punten b) en f) van artikel 6, lid 1, AVG. Wij behouden ons het recht voor opmerkingen te verwijderen indien derden de wettigheid daarvan betwisten.

7. Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7.1 Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.
Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Reclame per post

Op basis van ons gerechtvaardigde belang in gepersonaliseerde rechtstreekse reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of handelsnaam conform art. 6 par. 1 lid f AVG op te slaan en voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te gebruiken.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het opslaan en het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde door een bericht te sturen aan de daarvoor verantwoordelijke partij.

8. Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

8.1 Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

8.2 Doorgeven van persoonsgegevens aan expediteurs, transportbedrijven en couriers

- DHL
Indien goederen door de vervoersdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) worden geleverd, delen wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 a) van de GDPR alvorens de goederen te leveren te behoeve van het afstemmen van een datum van levering of om DHL op de hoogte te stellen van levering, mits u daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Zo niet dan geven wij ten behoeve van de aflevering, conform art. 6 lid 1 b) GDPR, alleen de naam van de ontvanger en het adres van levering aan DHL door. De gegevens worden slechts doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen. In dat geval is het niet mogelijk om vooraf met DHL een leveringsdatum overeen te komen of om de levering aan te kondigen.
Deze toestemming kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden herroepen ten overstaan van bovengenoemde verantwoordelijke of de vervoersdienstverlener DHL.

- UPS
Bij levering door de vervoersdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), delen wij uw e-mailadres mee voordat de goederen worden geleverd conform art. 6 lid 1 a) GDPR voor het overeenkomen van een leveringsdatum of voor kennisgeving van de levering aan UPS, mits u daarmee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Zo niet dan geven wij ten behoeve van de aflevering, conform art. doorgegeven voor aflevering conform art. 6 lid 1 b) GDPR. De gegevens worden slechts doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen. In dit geval is voorafgaande toestemming van de leveringsdatum met UPS of verzending van statusinformatie voor verzending niet mogelijk.
Deze toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen, hetzij bij bovengenoemde verantwoordelijke, hetzij bij de vervoersdienstverlener UPS.

- Schenker
Indien de goederen door de vervoersdienstverlener Schenker (Schenker Deutschland AG, Uhlfelder Straße 1-3, 60314 Frankfurt) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres aan Schenker doorgeven, voordat de goederen worden afgeleverd, conform art. 6 lid 1 a) GDPR worden afgeleverd, voor het overeenkomen van een afleverdatum of voor kennisgeving van aflevering, mits u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven tijdens het bestelproces. Zo niet dan geven wij ten behoeve van de aflevering, conform art. 6 lid 1 b) GDPR alleen de naam van de ontvanger en het adres van levering door aan Schenker.. De gegevens worden slechts doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om vooraf met Schenker de leveringsdatum af te spreken of statusinformatie over de levering van de zending door te geven.
De toestemming kan te allen tijde met kracht voor de toekomst worden herroepen ten overstaan van voornoemde aansprakelijke of ten overstaan van vervoersdienstverlener Schenker.

8.3 Gebruik door aanbieders van betalingsdiensten (betalingsdienstaanbieders)

- Amazon Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Amazon Pay", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling doorgeven, conform art. 6, lid 1, b) GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments vindt u op pay.amazon.com

- Paypal
Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.
PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: www.paypal.com
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

- Creditkaart
Als "Creditkaart/VISA Maestro" als betaalmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder EVO Payments International GmbH, Elsa-Bränstrom-Straße 10-12, 50668 Keulen). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen door de betalingsdienstaanbieder EvoPayment en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen. Voor informatie over gegevensbescherming bij EVO Payments verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van EVO Payments: www.evopayment.eu
Reichelt stuurt u, als u met een creditcard wilt betalen, door naar EVO Payments en geeft daarbij een order-ID en het bruto te betalen bedrag door. De gegevens benodigd voor creditkaartbetalingen en kredietcontroles worden conform art. 6, lid 1 f) van de GDPR door EVO Payments verzameld. Aan Reichelt worden alleen een transactie-ID en een betalingsbevestiging ja/nee doorgegeven.

- SOFORT
Indien voor de betaalmethode „Sofort-overschrijving" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna „SOFORT" genoemd), aan wie wij de in het kader van het bestelproces verstrekte informatie samen met de gegevens over uw bestelling doorgeven, overeenkomstig art. 6, lid 1 b) GDPR.
Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna-groep (Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder SOFORT ten behoeve van de verwerking van de betaling en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van SOFORT vindt u op: www.klarna.com

- IDEAL
Indien voor de betaalmethode „IDEAL" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder EVO Payments International GmbH, Elsa-Bränstrom-Straße 10-12, 50668 Köln, aan wie wij de in het kader van het bestelproces verstrekte informatie samen met de gegevens over uw bestelling doorgeven, overeenkomstig art. 6, lid 1 b) GDPR.
Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder EVO Payments International GmbH ten behoeve van de verwerking van de betaling en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van EVO Payments vindt u op:
www.evopayments.eu.
Aan Reichelt worden alleen een transactie-ID en een betalingsbevestiging ja/nee doorgegeven.

9. Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google’).
In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.
Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com

10. Onlinemarketing

10.1 Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google AdWords’ en in het kader van Google AdWords van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google AdWords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.
Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: policies.google.com. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
support.google.com
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

10.2 Gebruik van affiliatie-programma's

- AWIN-prestatie advertentienetwerk
Wij nemen deel aan het Performance Advertising Network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van haar tracking service slaat AWIN cookies op om transacties (bijv. leads en verkopen) te documenteren op eindapparaten van gebruikers die websites of andere onlineaanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. zich registreren voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een onlineshop). Deze cookies dienen enkel om het succes van een advertentiemiddel en de bijhorende facturatie binnen zijn netwerk correct toe te wijzen.
Een cookie bevat alleen informatie over wanneer een bepaald reclamemiddel via een eindapparaat is aangeklikt. De AWIN Tracking Cookies bevatten een individuele reeks cijfers die niet kan worden teruggeleid naar een individuele gebruiker en die het affiliatie-programma van een adverteerder, de uitgever, het tijdstip van de actie van de gebruiker (klikken of bekijken) documenteert. AWIN verzamelt ook informatie over het mobiele apparaat waarmee een transactie wordt uitgevoerd, zoals het besturingssysteem en de browser die de oproep doet. Indien de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons rechtmatig financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen met AWIN conform art. 6, lid 1 f) van de GDPR.
Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser hierop in te stellen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder Extra's/internetopties, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval een beperkte weergave van de onlineaanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding mag verwachten. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw mobiele apparaat verwijderd.
Zie voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN het privacybeleid van het bedrijf: www.awin.com

10.3 Productbeoordelingen – contactopname voor herinnering beoordelen product

Voor zover u hier tijdens of na uw bestelling toestemming voor heeft gegeven volgens art. 6 lid 1 sub a AVG, geven wij uw adresgegevens samen met uw e-mailadres en de bestelde artikelen door aan het beoordelingsplatform REEVOO LIMITED, 41-45 Blackfriars Road, London, SE1 8NZ. Zo kan er via dit platform een herinnering voor het beoordelen van het product per e-mail naar u worden gestuurd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke of het beoordelingsplatform te sturen.

11. Webanalysediensten

- Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
tools.google.com
Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Deze website gebruikt Google Analytics verder voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een gebruikers-ID vormt hiervoor de basis. Op uw klantenaccount kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik van de website deactiveren onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Persoonlijke gegevens’.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: support.google.com

12. Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame


- Bing Ads (Microsoft Corporation)
Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing.
De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU www.youronlinechoices.com controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: privacy.microsoft.com

- Criteo (Criteo SA)
Op deze website wordt via de technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ('Criteo’), met behulp van zogeheten cookie-tekstbestanden informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het tonen van gepersonaliseerde reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG onder pseudoniem verzameld, opgeslagen en beoordeeld. Criteo analyseert het surfgedrag aan de hand van een algoritme en kan vervolgens specifieke productaanbevelingen doen via persoonlijke reclamebanners op andere websites (zogeheten publishers). Deze informatie kan niet worden gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Een andere toepassing of het doorgeven van de informatie aan derden is niet mogelijk.
Als u gegevensverzameling en het maken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor de toekomst wilt verhinderen, kunt u via de volgende link een zogeheten opt-out-cookie inschakelen:
Criteo-opt-out (www.criteo.com)
Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in het privacybeleid van Criteo: www.criteo.com

- Facebook-pixel, aangepaste doelgroepen en Facebook-conversie
Onze website wordt op grond van de gerechtvaardigde belangen voor de analyse, optimalisatie en commerciële werking van onze website en voor deze doeleinden de zgn. 'Facebook-pixel' van het sociale netwerk Facebook gebruikt die door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS of als u in Europa woonachtig bent, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook') wordt gebruikt.
Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt voldaan ( www.privacyshield.gov).
Facebook kan met de Facebook-pixel de bezoekers van onze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. Facebook-ads) bepalen. Wij gebruiken de Facebook-pixel daarom ook om onze Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebookgebruikers die ook echt geïnteresseerd zijn in onze website of bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die aan de hand van de bezochte pagina's worden bepaald) vertonen die wij aan Facebook doorgeven (zgn. 'aangepaste doelgroepen'). Wij willen er met de Facebook-pixel ook zeker van zijn dat onze Facebook-ads overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en ze niet als hinderlijk worden ervaren. Wij kunnen met de Facebook-pixel verder inzicht krijgen in de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek. Wij kunnen namelijk zien of gebruikers op de Facebook-advertentie hebben geklikt en naar onze website worden doorgestuurd (zgn. 'conversie)'.
Facebook verwerkt de gegevens in het kader van het opgestelde privacybeleid. Algemene opmerkingen over de weergave van Facebook-ads zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en de werking ervan zijn te vinden in het helpcentrum van Facebook: www.facebook.com/business.
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welke soorten advertenties op Facebook worden weergegeven, kunt u de daarvoor bedoelde pagina van Facebook openen en hier de instructies volgen voor op de gebruiker gerichte reclame: www.facebook.com/settings. De instellingen gelden voor alle platformen. Dat wil zeggen dat ze voor alle apparaten, zoals een computer of mobiele apparaten, worden overgenomen.
U kunt verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die zijn bedoeld voor het meten van de reikwijdte en voor reclamedoeleinden op de website voor het uitschakelen van cookies van het Network Advertising Initiative ( optout.networkadvertising.org) en verder op de Amerikaanse website ( www.aboutads.info) of de Europese website ( www.youronlinechoices.com).

- Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.
U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings
Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken:
www.google.com

13. Hulpmiddelen en diversen

ChannelPilot
Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketing tool van Channel Pilot Solutions GmbH. Zij worden gebruikt op grond van art. 6, lid 1, 1 f) van de GDPR. ChannelPilot gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, zoals browsertype/-versie, verwijs-URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres), tijdstip van het serververzoek, wordt gewoonlijk naar een ChannelPilot-server in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Bovendien slaat ChannelPilot het IP-adres slechts tijdelijk en voor een korte periode op (meestal maximaal 24 uur) en maakt het dan onherkenbaar. Er wordt zonder uitzondering gebufferd om mogelijke klikfraude op te sporen (botdetectie).
ChannelPilot gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om de prestaties van aangesloten online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te evalueren. U kunt het opslaan van cookies via een instelling van uw browser verhinderen. Wij wijzen er echter op dat u in dergelijk geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien kunt u het genereren van data door de cookie die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor ChannelPilot, alsmede de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot verhinderen, door de Opt-Out mogelijkheid te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link: www.channelpilot.de/optout. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die verhindert dat in de toekomst uw gegevens bij een bezoek aan de website worden verzameld. De opt-out-cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over privacy in relatie tot ChannelPilot vindt u op: www.channelpilot.de

14. Rechten van de betrokkene

14.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

• Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
• Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
• Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
• Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
• Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
• Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
• Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

15. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

reichelt printfooter