0
  • winkelwagen
  •  €0,00
  • Verzendkosten
  •  €5,60
Actuele catalogus 06.1|2014<br />
<span style=font-weight: normal;font-size: 10px;padding-left:20px>(bij deze bestelling meesturen)</span>reichelt Magazin
Veilig en milieubewust inkopen

Wij hechten grote waarde aan de veiligheid van uw gegevens.

reichelt certificate

Wereldwijde
verzending

meer ►

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


Algemene bedrijfsvoorwaarden NL
Versie van 27.9.2017

1. Omvang

1.1 Voor de zakelijke verhouding tussen reichelt elektronik GmbH &Co. KG en de besteller gelden uitsluitend de volgende algemene bedrijfsvoorwaarden in de op het tijdstip van bestellen geldende vorm. Hiermee in tegenspraak zijnde of van onze ABV afwijkende koopvoorwaarden van de besteller erkennen wij niet en wij spreken deze tegen. Actuele versie: online onder agb.reichelt.de of op aanvraag. In aanvulling hierop gelden de bij de producten bijgesloten licentievoorwaarden van de fabrikanten. Productnamen en logo’s zijn eigendom van de fabrikanten en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Afbeeldingen van producten zijn voorbeeldafbeeldingen en kunnen afwijken van de geleverde producten.

1.2 Bestellingen en leveringen zijn principieel mogelijk in die landen welke in de landkeuze van onze online-shop op dit moment geselecteerd kunnen worden, als dat niet door wettelijke regels wordt tegengehouden. Mocht u bezorging in een ander land wensen, dan zullen we proberen om u verder te helpen.

1.3 Met het uitkomen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden verliezen alle voorafgaande versie van de ABV hun geldigheid.

1.4. Onze informatie en offertes met betrekking tot apparatuur en productbeschrijvingen zijn vrijblijvend en drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden. Met het oog op de voortgaande technische ontwikkeling en verbetering van producten behouden we ons wijzigingen voor in constructie en uitvoering. Dat geldt ook voor veranderingen die dienen ter behoud van de leveringscapaciteit. Dat kan eveneens zorgen voor prijswijzigingen tijdens de looptijd van onze catalogus.

Actuele prijzen: online onder www.reichelt.de
In combinatie met de instelling voor land en klantstatus

2. Sluiten van een overeenkomst

2.1 De weergave van producten in de online-shop is geen juridisch bindend aanbod maar een niet-bindende online-catalogus. Door op de knop “Nu kopen" te klikken, geeft u een bindende bestelling aan van de artikelen in het winkelmandje. De bevestiging van de bestelling volgt direct na het verzenden van uw bestelling en vormt geen contractuele overeenkomst. U kunt ook schriftelijk of telefonisch bestellen. We kunnen uw bestelling door het verzenden van een opdrachtbevestiging per e-mail of door levering van de artikelen binnen vijf dagen aannemen.

2.2 De contracttaal in Duitsland is Duits, in alle andere landen Duits of Engels.

3. Uitoefening van het annuleringsrecht

3.1 Overeenkomst over kostenbetaling
Als u gebruik maakt van uw annuleringsrecht, dan dragen wij binnen Duitsland de kosten van de retournering van de artikelen bij gebruik van de bij de zending bijgesloten retoursticker.

3.2 Aanwijzing voor annulering voor eindgebruikers binnen de EU

Aanwijzing voor annuleringRecht van annuleren
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons:

reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Elektronikring 1
26452 Sande
Fax: +49 (0)4422-955-211
Tel.: +49 (0)4422 955- 421
E-mail: widerruf@reichelt.de

met een eenduidige verklaring (bijv. met een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst in te trekken. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Om de annuleringsperiode te garanderen, is het voldoende dat u uw mededeling over het uitoefenen van uw recht op annulering voor het einde van de annuleringstermijn doorgeeft.

Gevolgen van annuleren
Als u deze overeenkomst annuleert, dienen wij u alle betalingen, die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn omdat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering) terug te betalen, direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop het bericht over uw annulering van deze overeenkomst bij ons is aangekomen.
Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, behalve wanneer met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen weer hebben terugontvangen of totdat u ons een bewijs hebt overgedragen dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk welke van de twee eerder is.
U dient de goederen zonder vertraging en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst hebt gemeld, aan ons terug te sturen of te overhandigen.
De periode is gegarandeerd als u de goederen voor afloop van de periode van veertien dagen opstuurt.
Binnen Duitsland dragen wij de kosten van de retournering van de artikelen bij gebruik van de bij de zending bijgesloten retoursticker. Buiten Duitsland worden de kosten bepaald door land- en gewichtsafhankelijke retourkosten; deze kunt u inzien onder versandkosten.reichelt.de.

U bent alleen verantwoordelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies is terug te voeren op een voor controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen onnodige omgang van uw kant.

Opmerking over het niet-bestaan van het annuleringsrecht
Het annuleringsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand voor het leveren van geluids- of videopnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de bezorging is verwijderd.

Financieringen
Als u deze overeenkomst met een lening financiert en deze later annuleert, bent u ook niet meer aan de lening gebonden voor zover beide contracten een eenheid vormen. Dat geldt met name als we tegelijkertijd uw leningverstrekker zijn of als uw financier voor wat betreft de financiering onze medewerking gebruikt. Als de lening bij het in kracht zetten van de annulering reeds bij ons is binnengekomen, dan treedt uw financier met betrekking tot de juridische gevolgen van de annulering voor onze rechten en plichten uit de financieringsovereenkomst.

Einde Aanwijzing voor annulering


3.3 Recht op annulering in Europa
Het recht op annulering geldt voor alle landen in de EU.
Buiten Duitsland worden de kosten bepaald door land- en gewichtsafhankelijke retourkosten; deze kunt u inzien onder versandkosten.reichelt.de.

4. Retourneren van goederen

4.1 Retourzending binnen Duitsland
Omdat we met de pakketdienst DHL (Post) speciale overeenkomsten hebben afgesloten met betrekking tot retourzendingen, verzoeken we gebruikers in de zin van § 13 BGB, die gebruik willen maken van het annuleringsrecht volgens artikel 3, om DHL opdracht te geven tot de retourzending met gebruikmaking van de bij de zending gevoegde retoursticker. De opdracht aan DHL is geen verplichting voor het uitoefenen van het recht op annulering.

4.2 Retourzendingen van landen buiten Duitsland
Retourzendingen kunnen eenvoudig, veilig en voordelig afhankelijk van het land met de betreffende transporteur worden afgehandeld. U kunt reichelt elektronik online onde:
retouren.reichelt.de

door opgave van de gegevens van de opdracht informeren over retourzendingen en opgave van de te retourneren onderdelen en een retouretiket vragen.
Reichelt zal de retouropgave direct na ontvangst controleren en u een adresetiket voor retournering sturen.
U kunt uw retourzending dan met het van reichelt ontvangen adresetiket met de lokale post of met UPS retourneren.
Voor onze Zwitserse klanten wordt de zending na aanmelding en een bepaalde periode door GLS afgehaald.
Het tegoedbedrag maken we direct over na ontvangst en controle van de goederen, als de betaling reeds heeft plaatsgevonden. Deze regeling vormt geen beperking op uw wettelijke rechten en daardoor ook niet op uw annuleringsrecht conform § 3 van deze algemene bedrijfsvoorwaarden.

5. Prijzen

5.1 Voor de levering gelden de prijzen in de online shop op het tijdstip van bestellen. De in de catalogus resp. in de online shop met status Privéklant gemarkeerde prijzen zijn inclusief BTW. Bij verhoging van de BTW is reichelt elektronik GmbH & Co. KG verplicht om het dan geldende BTW-tarief in rekening te brengen. Dat geldt eveneens bij een prijsverhoging op de boekenmarkt op grond van de wettelijke prijsbinding. Bij levering aan klanten in een aantal Europese landen is reichelt verplicht om het voor dat land geldende BTW-tarief te berekenen. De in de prijzen opgenomen BTW-tarieven voldoen, zoals wettelijk vereist, aan die van het in de shop voorgeselecteerde land.

5.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afhankelijk van het gewicht van het pakket en het land van ontvangst in de online shop vastgesteld. Bij betaling bij ontvangst worden aanvullend verzendkosten berekend ter waarde van 2 Euro (binnen Duitsland). De verzendtarieven per land en gewicht staan online op: versandkosten.reichelt.de.

5.3 Op rekeningen worden naast de individuele nettoprijs/totale nettoprijs de andere extra kosten (uitgaven, geldende BTW/BTW-tarief) opgenomen.

5.4 Actie-aanbiedingen in onze shop kunnen in tijd of hoeveelheid zijn begrensd. De details staan in de productbeschrijving.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaalmethoden:
De betaalmogelijkheden per land zijn online te vinden op zahlarten.reichelt.de.
Bij de gekozen betaalmethode automatische incasso, Paypal en Amazon-Payments wordt het bedrag van de rekening na bezorging belast.
Als u de betaalmethode Credit Card kiest, vindt betaling plaats op het tijdstip van bestelling.
reichelt elektronik behoudt zich het recht voor om ter beveiliging van het kredietrisico in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden te blokkeren en leveranties uitsluitend bij vooruitbetaling uit te voeren.

6.2 Afbetaling
Voor aankoop op afbetaling gelden aanvullend onze bijzondere voorwaarden voor afbetaling. Als en voor zover de bijzondere bepalingen voor afbetaling in tegenspraak zijn met deze algemene bedrijfsvoorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voor afbetaling voorrang. De bijzondere voorwaarden voor afbetaling kunt u hier inzien.

6.3 Achterstallige betaling
Mocht u achterstallig zijn met betalen, dan behouden we ons het recht voor om een vertragingsrente ter hoogte van 5% boven de door de Deutsche Bundesbank gepubliceerde basisrente te berekenen. Dit los van het feit dat geen of slechts een beperkte schade door de achterstand is ontstaan. Verder zijn we in het geval van achterstand gerechtigd om alle leveringen ook voor andere overeenkomsten te weigeren. Voor eventuele schade welke voortvloeit uit deze niet-levering zijn wij niet aansprakelijk.

7. Mogelijkheid tot levering/vervangende levering/gedeeltelijke levering

7.1 Levering door ons vindt plaats onder voorbehoud van de juiste en tijdige levering en dat er geen problemen zijn met de beschikbaarheid. Schadevergoeding, ook bij een te late of onvolledige levering, is uitgesloten, voor zover geen sprake is van grove nalatigheid.
Mocht een artikel niet meer beschikbaar zijn, dan zullen we u alleen na toestemming vooraf een in prijs en kwaliteit overeenkomstig artikel sturen. Als dit niet bevalt, kunt u het kosteloos retourneren. reichelt elektronik GmbH & Co. KG is bij het niet beschikbaar zijn van goederen gerechtigd om de overeenkomst te verbreken. In dat geval zullen we u daar direct van op de hoogte stellen en reeds ontvangen betalingen direct storneren.
Mocht een artikel niet op korte termijn leverbaar zijn, dan beslissen we naar onze keuze of een kosteloze nalevering plaatsvindt of dat het artikel op de rekening wordt gemarkeerd met "Opnieuw bestellen”.

7.2 Deelleveringen zijn zelfstandige leveringen. U hebt als klant niet het recht om deze te weigeren.

7.3 Transportschade: Bij zichtbare transportschade bestaat de mogelijkheid om acceptatie van de zending te weigeren. Als u de schade echter pas na ontvangst vaststelt of er is sprake van verborgen transportschade (verpakking in orde maar inhoud defect), neem dan binnen drie dagen na ontvangst contact op met de betreffende vervoerder om de beschadigde zending schriftelijk vast te leggen. Het ingevulde formulier stelt u ons vervolgens samen met de beschadigde zending/goederen ter beschikking, zodat een vervangende levering kan plaatsvinden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven tot deze volledig betaald zijn eigendom van
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande

9. Software/licenties/literatuur

9.1 In veel gevallen gelden voor bepaalde artikelen (zoals software) boven onze voorwaarden uitgaande licentievoorwaarden van de fabrikant. Met het openen van de verzegelde verpakking resp. ingebruikname erkent u deze voorwaarden en bent u bij inbreuk daarop aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

10. Garantie

10.1 Wij garanderen dat de geleverde goederen volgens de huidige stand van de techniek vrij zijn van defecten, d.w.z. dat ze geschikt zijn voor de beoogde toepassingen of voor de gebruikelijke toepassing en dezelfde kenmerken vertonen die gebruikelijk zijn bij artikelen van hetzelfde type.

10.2 Voor ondernemers die hun bedrijfsmatige of zelfstandige zakelijke activiteiten uitvoeren, bedraagt de garantieperiode twaalf maanden vanaf levering van de gekochte artikelen.

10.3 Als uw bestelling noch bedoeld is voor uw bedrijfsmatige noch voor uw zelfstandige zakelijke activiteiten, dan bedraagt de garantieperiode 24 maanden vanaf de levering van de gekochte artikelen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bij gegevensverlies kan reichelt elektronik GmbH & Co. KG niet aansprakelijk worden gesteld. U als klant bent verantwoordelijk voor de veiligstelling van uw gegevens.

11.2 reichelt elektronik GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor kleine fouten, voor zover dit geen fouten zijn welke belangrijk zijn voor de overeenkomst of schade aan leven, lichaam of gezondheid, of aanspraken conform de productaansprakelijkheidswet. reichelt elektronik GmbH & Co. KG is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het gevolg zijn van bewust verzwijgen van een gebrek of als reichelt elektronik GmbH & Co. KG een garantie heeft afgegeven voor de geschiktheid van de goederen.

11.3 Voor zover reichelt elektronik GmbH & Co. KG ook aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, is de hoogte van de aansprakelijkheid begrensd tot voor de overeenkomst gebruikelijke, te voorziene schade.

11.4 Voor zover de aansprakelijkheid van reichelt elektronik GmbH & Co. KG uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en agenten van reichelt elektronik GmbH & Co. KG.

11.5 De genoemde regelingen geven de volledige omvang van de aansprakelijkheid weer van reichelt elektronik GmbH & Co. KG, diens directie en diens medewerkers. Een verder gaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

12. Databescherming

12.1 Overdracht aan derden van persoonsgebonden gegevens voor reclamedoeleinden vindt niet plaats. Uitgezonderd zijn servicepartners die deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van uw bestelling. Hieronder vallen transportbedrijven, onze partners voor financiële dienstverlening, leveranciers bij garantie-aanspraken, en eventueel verzenders van reclame-artikelen voor de eigen online en gedrukte reclame (bijv. retargeting-reclame of het toezenden van catalogi).

12.2 Voor zover we met vooruitbetaling werken (bijv. koop tegen incasso), betrekken we voor het garanderen van onze juridische belangen informatie uit uw bekende betalingsgedrag en kredietinformatie op basis van rekenkundig-statistische procedures, gebruikmakend van adresgegevens (scoring) van Infoscore Consumer Data GmbH , Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Creditreform Oldenburg Bolte KG, Neue Donnerschweer Straße 36, 26123 Oldenburg, Deutschland en Schufa, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Hiertoe overhandigen we de voor een kredietcontrole benodigde persoonsgebonden gegevens. 12.3 Overdracht van gegevens aan dienstverlenende partners vindt altijd plaats conform de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG)) en de Duitse wet op de telemedia Telemediengesetzes (TMG). De omvang van de overdracht is beperkt tot het noodzakelijke minimum.

12.4 U hebt als klant het recht om op elk tijdstip bezwaar te maken tegen het gebruik van uw adresgegevens voor reclamedoeleinden door ons voor de toekomst. Richt dit bezwaar aan:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande
Fax: +49 (0)4422-955211, e-mail: widerruf@reichelt.de
Meer informatie over gegevensbescherming bij reichelt elektronik kunt u online inzien onder datenschutz.reichelt.de.

13. Exportcontrole, embargobepalingen

13.1 Bepaalde producten, afkomstig uit de VS, die door reichelt elektronik worden verhandeld, kunnen onderhavig zijn aan exportbeperkingen vanuit de VS, Europa en Duitsland. Als klant verplicht u zich om te voldoen aan alle geldende exportvoorwaarden, -beperkingen en -voorschriften van de VS, Duitsland en/of buitenlandse overheden of instanties. Tevens verplicht u zich, deze producten noch rechtstreeks noch indirect te leveren aan landen welke onderworpen zijn aan een handelsembargo of aan bedrijven en personen die genoemd zijn in de US Denied Persons List of gelijksoortige lijsten.
U bent wettelijk verplicht om alle ontvangers van deze producten op de hoogte te stellen van de noodzaak zich aan deze wetten en verordeningen te houden.

14. Diversen

14.1 Voor zover u als klant ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, is Sande de plaats van uitvoering voor alle voor beide kanten uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties.

14.2 Een bestelling die "om welke reden dan ook" meerdere malen is ingediend, dient als zodanig te worden gemarkeerd omdat de werkzaamheden anders meerdere malen worden uitgevoerd. In dergelijke gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor de kosten.

14.3 Veilingsartikelen: Tegeldemaking van prestaties of aanspraken onder garantie is het uitsluitende recht van de verdragspartners van reichelt elektronik GmbH & Co. KG. Dit geldt ook bij verzamelbestellingen.

14.4 Mochten individuele bepalingen van deze ABV geheel of gedeeltelijk niet geldig zijn, dan heeft dat geen invloed op de overige bepalingen in deze ABV.

15. Van toepassing zijnd recht, rechtbank en alternatieve geschillenbeslechting

15.1 Alleen het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-handelsrecht.

15.2 De uitsluitende bevoegde rechtbank is Jever of een andere rechtbank naar keuze van reichelt elektronik GmbH & Co. KG, voor zover u als klant koopman bent in de zin van het HGB of een openbaar rechtslichaam bent.

15.3 Als u als klant als privépersoon handelt en de overeenkomst aangaat, laten de bepalingen van de paragrafen 15.1 en 15.2 dwingende juridische bepalingen van het land onaangetast waarin u woonachtig bent en waar u de overeenkomst bent aangegaan.

15.4 Per 15 februari 2016 heeft de EU-commissie een platform beschikbaar gesteld voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft eindgebruikers de mogelijkheid om conflicten in verband met uw online-bestelling eerst zonder inschakeling van het gerecht op te lossen. Het geschillenplatform is bereikbaar onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Volledig adres:
reichelt elektronik GmbH & Co. KG
Directie: Ulf Timmermann, Hermann Herzog
Elektronikring 1, 26452 Sande
KvK: HRA 200654 Rechtbank Oldenburg
BTW-nr: DE 259817039
WEEE-Nr.: DE 58715331
Tel.: +49 (0)4422 955-333
Fax: +49 (0)4422 955-111
E-mail: info@reichelt.de

Algemeen partner:
reichelt elektronik Verwaltungsgesellschaft mbH
Elektronikring 1
26452 Sande, Duitsland
Rechtbank Oldenburg, HRB 130281
Directie: Ulf Timmermann, Hermann Herzog

PDF download

Printen    

Adobe Reader downloaden:


Om het PDF-bestand te kunnen weergeven, heeft u de Adobe Reader nodig. Deze kunt u gratis met een klik op het Adobe logo downloaden.

reichelt printfooter