0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


LOCTITE 518 25M :: Loctite 518 kit 25 ml


LOCTITE 518 25M

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Sealant
  • Uitvoering
  • Medium-firm
  • Kleur
  • Red, fluorescent
  • Temperatuur, max.
  • -55 ... + 150 °C
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 25 ml
 • Verpakking
  • Verpakking
  • Syringe
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335, H412
  • P-sets
  • P261, P273, P302, P352, P337, P313
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 25
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
Loctite® 518 is een 1-componenten anaeroob afdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte, dat onder luchtafdichting tussen nauwsluitende metalen oppervlakken uithardt.

Typische toepassingen zijn onder andere het afdichten van voegen tussen starre metalen afdichtings- en flensoppervlakken. Direct na de flensmontage is de dichtheid onder lage druk aanwezig. Typische toepassing is het tot stand brengen van vloeistofafdichtingen op torsiestijve flensverbindingen, bijv. bij versnellingsbak en motorblokken, enz. De thixotrope eigenschap van 518 Loctite® reduceert het afdruipen van het vloeibare product na het aanbrengen op het onderdeel.

Een vlakafdichting is een afdichtmiddel tussen twee met schroeven gemonteerde flenzen. Vlakafdichtingen voorkomen het ontsnappen van gasvormige en vloeibare media door de ruimte tussen de flensvlakken volledig op te vullen. Deze afdichtingen moeten gedurende de levensduur van de verbinding intact en dicht blijven. De vlakafdichting moet bestand zijn tegen het af te dichten medium en tegen de bedrijfstemperaturen, druk en relatieve bewegingen of vervorming van de onderdelen.

Kleur: rood, fluorescerend
Ideaal voor torsiestijve flenzen van ijzer, staal en aluminium

Technische gegevens
Uithardingssnelheid: snel
Tolerantie voor microbewegingen: gemiddeld
Verhoging van de torsiestijfheid: Gemiddelde bedrijfstemperatuur: -55 tot +150 °C
 • GHS07GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P313Een arts raadplegen.

  P337Bij aanhoudende oogirritatie:

  P352Met veel water en zeep wassen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : LOCTITE
Artikelnummer van de fabrikant : 518
Verpakkingsgewicht : 0.049 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Sealant
  • Uitvoering
  • Medium-firm
  • Kleur
  • Red, fluorescent
  • Temperatuur, max.
  • -55 ... + 150 °C
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 25 ml
 • Verpakking
  • Verpakking
  • Syringe
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335, H412
  • P-sets
  • P261, P273, P302, P352, P337, P313
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 25
  • Eenheid (g/ml)
  • ml
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
Gegevensblad/gebruiksaanwijzing