0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


HARZ MS1000 :: Epoxyhars 1,0 kg


HARZ MS1000

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Epoxy resin
  • Uitvoering
  • Fluid, non-diluted
  • Temperatuur, max.
  • -35 ... +120 °C
  • Kleur
  • Transparent
  • Model
  • Gießharz
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 1000 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H315, H317, H319, H412
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P272, P273, P280
  • UN-nr.
  • UN 3082
  • Klasse
  • 9
  • Classificeringscode
  • M6
  • Inhoud
  • 500
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 3082
  • Klasse (IATA)
  • 9
  • Packaging (cargo)
  • III
Lage-viscositeit, pure epoxyhars.
Als giet-en lamineerharssysteem voor diverse toepassingen geschikt,
kan met verschillende vulstoffen worden
(poedervormig, vezel- en weefselachtig)
gemengd.
Vloeibaar, transparant,
Temperatuurbestendig van -35°C tot +120°C
Inhoud: 1 kg

Epoxyharsen hebben een hoog allergeen potentieel, d.w.z., het kan snel leiden tot huidallergieën. Let bij het hanteren van de instructies op de veiligheidsinformatiebladen en draag geschikte Chemiekalienschutzhandschuhe.

Onder informatie / bedieningshandleiding vindt u een gids voor de omgang met epoxyharsen van de bouwindustrie beroepsvereniging.
 • GHS07GHS05GHS08
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H412Schadelijk voor in het water levende organismen

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P272Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

  P273Voorkom lozing in het milieu.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : WEICON
Artikelnummer van de fabrikant : 10520010
Verpakkingsgewicht : 1.131 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Epoxy resin
  • Uitvoering
  • Fluid, non-diluted
  • Temperatuur, max.
  • -35 ... +120 °C
  • Kleur
  • Transparent
  • Model
  • Gießharz
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 1000 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Danger
  • H-sets
  • H315, H317, H319, H412
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P272, P273, P280
  • UN-nr.
  • UN 3082
  • Klasse
  • 9
  • Classificeringscode
  • M6
  • Inhoud
  • 500
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • Verpakkingsgroep
  • III
  • UN-nr. (IATA)
  • UN 3082
  • Klasse (IATA)
  • 9
  • Packaging (cargo)
  • III