0
 • winkelwagen
 •  €0,00
 • Verzendkosten
 •  €5,60

Zakelijke klant
Elektronikring 1
Plaats

Telefoon: +49 (0)4422 955-333
mail: info@reichelt.de
www.reichelt.de


KLEBER VA2500-12 :: Cyaanacrylaat contactlijm VA 2500HT, 12 g


KLEBER VA2500-12

 • Productbeschrijving
 • Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Cyanoacrylate adhesive
  • Technologie
  • Slow curing
  • Uitvoering
  • Fluid
  • Kleur
  • Opaque
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 12 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P271, P280, P302, P352
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 12
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None
Cyaanacrylaat contactlijm VA 2500HT van WEICON

Secondensnelle, vloeibare eencomponentenlijm. Bijzonder geschikt voor het verbinden van metaal, kunststof en rubber met elkaar en onderling.

Ongevoelig voor langdurige inwerking van vocht. Hoge schuifsterkte en afpelsterkte.

Basis: ethylester
Duurzaam elastisch
Met langzame uithardtijd
Hoogviscoos, 2000-3000 mPa-s
Temperatuurbestendig van -50 °C tot +135 °C
Kleur: opaak
Hoeveelheid: 12 gram
 • GHS07
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P264Na het werken met dit product ... grondig wassen.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P352Met veel water en zeep wassen.


  Verdere informatie zie het veiligheidsgegevensblad.Fabrikant : WEICON
Artikelnummer van de fabrikant : 12550012
Verpakkingsgewicht : 0.019 kg
RoHS : conform
Technische gegevens
 • Algemeen
  • Type
  • Cyanoacrylate adhesive
  • Technologie
  • Slow curing
  • Uitvoering
  • Fluid
  • Kleur
  • Opaque
 • Uitvoering
  • Inhoud
  • 12 g
 • Informatie over gevaarlijke materialen / stoffen
  • Signaalwoord
  • Warning
  • H-sets
  • H315, H319, H335
  • P-sets
  • P102, P261, P264, P271, P280, P302, P352
  • UN-nr.
  • None
  • Klasse
  • None
  • Classificeringscode
  • None
  • Inhoud
  • 12
  • Eenheid (g/ml)
  • g
  • Drukgashouder (j/n)
  • No
  • UN-nr. (IATA)
  • None
  • Klasse (IATA)
  • None
  • Packaging (cargo)
  • None